Kategória: Nezaradené

Výpoveď PZP: Ako postupovať pri zrušení povinnej zmluvy o poistení

Výpoveď PZP: Ako postupovať pri zrušení povinnej zmluvy o poistení

Výpoveď povinného zmluvného poistenia (PZP) je proces, ktorým vodič ukončuje svoju existujúcu poistnú zmluvu pred uplynutím zmluvnej doby. V tomto článku sa budeme zaoberať dôvodmi na výpoveď PZP, ako aj postupom, ktorý by ste mali dodržiavať pri zrušení svojej poistky.

Dôvody na výpoveď PZP

Existuje niekoľko dôvodov, pre ktoré môžete uvažovať o výpovedi svojho PZP:

 1. Zmena vozidla: Ak ste si kúpili nové auto alebo ste zmenili svoje staré auto, môžete chcieť uzavrieť novú PZP zmluvu pre nové vozidlo.
 2. Zmena poistnej spoločnosti: Ak ste našli lepšiu ponuku od inej poistnej spoločnosti, môžete zrušiť svoju súčasnú PZP zmluvu a uzavrieť novú zmluvu s novým poskytovateľom.
 3. Odhlásenie vozidla z evidencie: Ak plánujete svoje vozidlo odhlásiť z evidencie, napríklad ak ho prestanete používať alebo ho chcete predať, musíte zrušiť svoju PZP zmluvu.

Postup pri výpovedi PZP

Pri výpovedi PZP je dôležité dodržiavať niekoľko krokov, aby ste zabezpečili, že váš proces výpovede prebehne hladko:

 1. Informujte sa o podmienkach výpovede: Predtým, než podáte výpoveď PZP, je dôležité si preštudovať zmluvné podmienky svojej poistky. Niektoré poistné zmluvy môžu obsahovať špeciálne podmienky alebo lehoty týkajúce sa výpovede.
 2. Pripravte písomnú výpoveď: Výpoveď PZP by mala byť podaná písomne. Vo výpovedi uveďte svoje meno, adresu, evidenčné číslo vozidla a dátum, kedy chcete výpoveď PZP nadobudnúť účinnosť. Nezabudnite tiež uviesť svoj podpis a dátum.
 3. Odošlite výpoveď poistnej spoločnosti: Výpoveď PZP by mala byť odoslaná na adresu vašej poistnej spoločnosti. Môžete ju poslať poštou alebo e-mailom, ak spoločnosť umožňuje elektronickú komunikáciu. Pre istotu si zabezpečte doklad o doručení (napríklad úradne overenú kópiu alebo potvrdenie odoslaného e-mailu).
 4. Zabezpečte náhradnú PZP (ak je potrebné): Ak máte v pláne pokračovať v používaní vozidla a potrebujete novú PZP zmluvu, uistite sa, že uzavriete novú zmluvu pred zrušením starej. Týmto krokom zabezpečíte nepretržitú ochranu a vyhnete sa pokutám za jazdu bez PZP.
 5. Sledujte termíny: Výpoveď PZP nadobúda účinnosť v dohodnutom termíne. Uistite sa, že poistná spoločnosť potvrdila dátum zrušenia zmluvy a že nová PZP zmluva začína platnosť v ten istý deň.
 6. Uchovajte si kópie dokumentov: Po ukončení procesu výpovede si uchovajte kópiu svojej výpovedi, potvrdenia od poistnej spoločnosti a náhradnej PZP zmluvy. Tieto dokumenty môžu byť užitočné v prípade sporu alebo ak budete musieť preukázať svoje poistenie pri neskorších udalostiach.

Výpoveď PZP je proces, ktorým zrušujete svoju súčasnú poistnú zmluvu. Môže byť potrebná z rôznych dôvodov, ako napríklad pri zmene vozidla alebo poistnej spoločnosti. Dôležité je dodržiavať správny postup pri výpovedi a uistite sa, že máte náhradnú PZP zmluvu, ak je to potrebné. Vždy si preštudujte zmluvné podmienky svojej poistky a sledujte termíny, aby ste sa vyhli pokutám alebo problémom so zabezpečením nového PZP.

Dôležité informácie pri výpovedi PZP

Keďže výpoveď PZP je zodpovedným krokom, ktorý by mal byť vykonaný v súlade so zmluvnými podmienkami a právnymi predpismi, existuje niekoľko dôležitých informácií, ktoré by ste mali mať na pamäti:

 1. Skontrolujte dobu viazanosti: Ak ste uzavreli PZP zmluvu na určitú dobu (napríklad jeden rok), uistite sa, že uplynula doba viazanosti. Mnohé poistné zmluvy obsahujú ustanovenia o pokutách alebo sankciách v prípade predčasného zrušenia zmluvy.
 2. Pozor na automatické obnovenie: Niektoré poistné spoločnosti automaticky obnovujú PZP zmluvu, ak im neoznámite, že ju chcete zrušiť. Ak nechcete pokračovať v poistení s konkrétnou spoločnosťou, informujte ich vopred o vašom záujme zrušiť zmluvu.
 3. Zvážte prechodné obdobie: Po zrušení PZP sa môže stať, že potrebujete čas na uzavretie novej zmluvy. V takom prípade by ste mali zvážiť prechodné obdobie, počas ktorého budete mať čas uzavrieť novú zmluvu a zabezpečiť nepretržitú ochranu.
 4. Zvážte zrušenie zmluvy v prípade predaja vozidla: Ak predávate svoje vozidlo, bude pravdepodobne potrebné zrušiť PZP zmluvu. V takom prípade by ste mali informovať poistnú spoločnosť o predaji vozidla a zabezpečiť, aby bola PZP zmluva zrušená v súlade s predajom vozidla.
 5. Uistite sa, že spĺňate všetky požiadavky: Pri výpovedi PZP zmluvy je dôležité dodržiavať všetky požiadavky, ktoré stanovuje poistná spoločnosť a zákony. Ak nespĺňate tieto požiadavky, môže dôjsť k problémom s výpoveďou alebo k pokutám.
 6. Porozmýšľajte o zmenách, ktoré môžu ovplyvniť vaše poistenie: Predtým, ako sa rozhodnete pre výpoveď PZP zmluvy, zvážte, či sa vo vašom živote alebo vlastníctve vozidla neudiali zmeny, ktoré by mohli ovplyvniť vaše poistenie. Možno budete chcieť zvážiť zmenu krytia, obmedzenie alebo rozšírenie poistnej ochrany namiesto úplného zrušenia PZP.
 7. Komunikujte so svojou poistnou spoločnosťou: Ak máte otázky alebo pochybnosti ohľadom výpovedi PZP, neváhajte kontaktovať svoju poistnú spoločnosť. Môžu vám poskytnúť podrobné informácie a pomôcť vám s vaším rozhodnutím.
 8. Venujte pozornosť termínom: Pri podávaní výpovede PZP je dôležité dodržiavať lehoty stanovené poistnou zmluvou alebo zákonom. Uistite sa, že podávate výpoveď včas, aby ste predišli možným pokutám alebo problémom.
 9. Uchovajte si kopiu výpovede: Po podaní výpovede PZP by ste si mali uchovať kopiu dokumentu, pre prípad, že by ste ju neskôr potrebovali. Táto kopie vám môže byť užitočná ako dôkaz o zrušení zmluvy, ak by vznikli nejaké nedorozumenia.
 10. Zvážte svoje ďalšie poistné potreby: Po zrušení PZP zmluvy by ste mali zvážiť, či potrebujete iný druh poistenia, ako napríklad havarijné poistenie alebo poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú tretím osobám. Uistite sa, že máte dostatočnú poistnú ochranu na pokrytie rizík spojených s vlastníctvom a používaním vozidla.

Výpoveď PZP zmluvy je dôležitým krokom, ktorý by mal byť vykonaný starostlivo a v súlade s pravidlami. Dúfame, že vám tento článok pomohol získať prehľad o tom, ako postupovať pri výpovedi PZP a čo je dôležité mať na pamäti pri tomto procese.

Povinné zmluvné poistenie prívesného vozíka: Dôležitá ochrana pre váš vozový park

Povinné zmluvné poistenie prívesného vozíka: Dôležitá ochrana pre váš vozový park

Povinné zmluvné poistenie (PZP) je základným poistením, ktoré je potrebné pre všetky vozidlá využívané v cestnej premávke. Mnohí majitelia vozidiel si uvedomujú potrebu poistenia pre svoje automobily, ale menej ľudí si uvedomuje, že to platí aj pre prívesné vozíky. V tomto článku sa pozrieme na dôležitosť PZP pre prívesné vozíky a ako zabezpečiť, že váš vozový park je správne poistený.

Prečo je potrebné PZP pre prívesné vozíky?

PZP pre prívesné vozíky je potrebné z viacerých dôvodov. Po prvé, je to zákonná povinnosť, a vodiči, ktorí nemajú poistený prívesný vozík, sa môžu stretnúť s pokutami a inými sankciami. Po druhé, PZP chráni majiteľa prívesu voči finančným stratám spôsobeným škodami spôsobenými tretím stranám v prípade nehody.

Ako získať PZP pre prívesný vozík?

Proces získania PZP pre prívesný vozík je podobný ako pre akékoľvek iné vozidlo. Najprv je potrebné získať cenové ponuky od rôznych poistných spoločností. Môžete to urobiť online alebo prostredníctvom telefónu. Pri žiadosti o cenovú ponuku budete musieť poskytnúť údaje o prívesnom vozíku, ako je značka, model a rok výroby, ako aj údaje o jeho používaní.

Pri porovnávaní ponúk zvážte nielen cenu, ale aj rozsah krytia a podmienky poistenia. Je dôležité si prečítať zmluvu a pochopiť, čo je a nie je kryté PZP. Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte sa obrátiť na poistnú spoločnosť.

Čo by malo byť zahrnuté v PZP pre prívesné vozíky?

PZP pre prívesné vozíky by malo pokryť základnú zodpovednosť voči tretím stranám v prípade nehody. To zahŕňa škody spôsobené iným vozidlám, majetku alebo osobám. Niektoré poistné spoločnosti môžu ponúknuť aj ďalšie doplnkové krytia, ako sú napríklad poistenie proti krádeži, poistenie pre vlastné škody, alebo asistenčné služby pri poruche.

Ako ušetriť na PZP pre prívesné vozíky?

Existuje niekoľko spôsobov, ako ušetriť na PZP pre prívesné vozíky. Tu je zopár tipov, ktoré môžete vyskúšať:

 1. Porovnajte cenové ponuky od rôznych poistných spoločností: Je dôležité získať viacero ponúk, aby ste mohli nájsť najlepšiu cenu a krytie pre vaše potreby. Pomôžte si výpočtom PZP kalkulačkou.
 2. Zvážte zvýšenie poistnej sumy: Ak ste ochotní prebrať väčšiu časť škody v prípade nehody, môžete zvýšiť poistnú sumu a tým znížiť svoju mesačnú alebo ročnú platbu za PZP.
 3. Využite zľavy: Niektoré poistné spoločnosti ponúkajú zľavy pre nových klientov, verných klientov alebo za bezpečnostné zariadenia, ako sú zámky na prívesných vozíkoch. Informujte sa u poistnej spoločnosti o možných zľavách, na ktoré máte nárok.
 4. Udržujte dobrú jazdnú históriu: Vodiči s čistým záznamom a bez nehôd alebo porušení pravidiel cestnej premávky často dostávajú lepšie ceny na PZP.

PZP na prívesný vozík je nevyhnutnou súčasťou vlastníctva a používania prívesu. Je dôležité si uvedomiť, že PZP je zákonná povinnosť a zabezpečiť, že váš prívesný vozík je správne poistený, vám môže ušetriť veľa problémov a finančných ťažkostí v prípade nehody. Venujte čas porovnaniu ponúk od rôznych poistných spoločností a zvážte možné zľavy, aby ste našli najlacnejšie PZP pre váš prívesný vozík.

PZP pre motocykel: Ako sa chrániť na dvoch kolesách

PZP pre motocykel: Ako sa chrániť na dvoch kolesách

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (PZP) je základným požiadavkám pre všetkých druhov vozidiel, vrátane motocyklov, motoriek a skútrov. Ako majiteľ motocykla je dôležité mať dostatočnú finančnú ochranu v prípade nehôd a iných nepredvídateľných situácií. V tomto článku sa pozrieme na PZP pre motocykle a dôležité aspekty, ktoré by ste mali zvážiť pri výbere poistenia.

Prečo je PZP pre motocykle dôležité?

Rovnako ako pri iných vozidlách je aj pri motocykloch PZP povinné poistenie, ktoré chráni vodiča a ostatných účastníkov premávky pred finančnými nákladmi v prípade nehody spôsobenej vaším vozidlom. PZP kryje škody spôsobené na majetku alebo zdraví tretích osôb a zabezpečuje, že obeť nehody dostane primerané odškodnenie.

Ako vybrať správne PZP pre motocykel?

Pri výbere PZP pre váš motocykel je dôležité zohľadniť niekoľko faktorov:

 1. Cena: Spravte si PZP porovnanie ponúk od rôznych poistných spoločností a zamerajte sa na náklady, ktoré sú pre vás prijateľné a sú v súlade s vaším rozpočtom. Dobrým nástrojom je PZP kalkulačka.
 2. Pokrytie: Skontrolujte, aké druhy škôd sú zahrnuté v PZP, aby ste získali čo najlepšie pokrytie pre svoj motocykel.
 3. Spoločnosť: Vyberte si renomovanú poistnú spoločnosť s dobrým hodnotením zákazníkov a službami, ktoré zodpovedajú vašim potrebám.
 4. Zľavy a bonusy: Vyhľadávajte spoločnosti, ktoré ponúkajú zľavy a bonusy, ako napríklad zľavy pre bezpečných jazdcov alebo zľavy pri kombinácii poistení.
 5. Prispôsobivosť: Zvoľte si poistenie, ktoré sa dá prispôsobiť vašim potrebám, napríklad možnosť zahrnutia dodatočného pokrytia alebo zvýšenia limitov.

Ako získať najlacnejšie PZP pre motocykel?

Pre získanie najlacnejšieho PZP pre váš motocykel by ste mali postupovať nasledovne:

 1. Dôkladný výskum: Preskúmajte trh s poistnými produkty a porovnajte rôzne ponuky od viacerých poistných spoločností. Nezabudnite zohľadniť faktory ako pokrytie, cenu a spoločnosť.
 2. Získajte online cenové ponuky: Využite online nástroje a platformy, ktoré vám umožnia získať cenové ponuky na PZP pre váš motocykel. Porovnávajte a analyzujte ponuky na základe vašich potrieb a finančných možností.
 3. Kontaktujte poistné spoločnosti: Ak máte záujem o konkrétnu ponuku, kontaktujte danú poistnú spoločnosť a zistite viac o podmienkach, pokrytí a možných zľavách.
 4. Zvážte vlastnosti motocykla: Typ, značka, model, rok výroby a hodnota motocykla môžu ovplyvniť cenu PZP. Uistite sa, že poistná spoločnosť má všetky potrebné informácie o vašom motocykli, aby ste získali najpresnejšiu cenovú ponuku.
 5. Zvážte svoju jazdnú históriu: Bezpeční jazdci s dobrou jazdnou históriou môžu získať lepšie ceny a zľavy na PZP. Udržujte si čistý záznam a dodržiavajte dopravné predpisy, aby ste získali výhodnejšie poistenie.
 6. Zvážte zmluvné obdobie: Dĺžka zmluvy môže mať vplyv na cenu PZP. Zvážte, či chcete uzavrieť krátkodobú alebo dlhodobú zmluvu, a porovnajte ceny na základe zvoleného obdobia.
 7. Prečítajte si recenzie a odporúčania: Získajte informácie od priateľov, rodiny alebo online recenzií o skúsenostiach s rôznymi poistnými spoločnosťami a ich ponukami PZP pre motocykle.

Zhrnutie

PZP pre motocykle je nevyhnutnou ochranou pre vodičov a iných účastníkov premávky. Pri výbere PZP je dôležité zvážiť cenu, pokrytie, spoločnosť, zľavy, prispôsobivosť a ďalšie faktory. Venujte čas dôkladnému výskumu a porovnávaniu ponúk,

Overenie PZP: Dôležitý krok pri vlastníctve vozidla

Overenie PZP: Dôležitý krok pri vlastníctve vozidla

Pri vlastníctve vozidla je dôležité dbať na viaceré povinnosti, ako napríklad technické prehliadky, platnosť dokladov a platnosť poistky povinného zmluvného poistenia (PZP). Overenie PZP je kľúčovým procesom, ktorý by ste mali sledovať, aby ste sa uistili, že máte platné poistenie pre svoje vozidlo. V tomto článku sa pozrieme na dôvody overovania PZP, ako overiť PZP a čo robiť, ak zistíte, že vaše poistenie nie je platné.

Dôvody pre overenie PZP

 1. Dodržiavanie zákona: PZP je povinné pre všetkých majiteľov vozidiel na Slovensku. Overením svojho PZP sa uistíte, že spĺňate zákonné požiadavky a predchádzate pokutám alebo sankciám.
 2. Ochrana v prípade nehody: Platné PZP vám zabezpečí finančnú ochranu v prípade, ak spôsobíte škodu na vozidle alebo majetku inej osoby. Overením svojho PZP sa uistíte, že budete mať krytie v prípade potreby.
 3. Predaj alebo kúpa vozidla: Pri predaji alebo kúpe vozidla je dôležité overiť PZP, aby ste sa uistili, že je vozidlo poistené a že poistka bude prenesená na nového majiteľa.

Ako overiť PZP

Overenie PZP môžete vykonať niekoľkými spôsobmi:

 1. Online: Mnohé poistné spoločnosti poskytujú možnosť overenia PZP prostredníctvom ich webových stránok. Stačí zadať evidenčné číslo vozidla a dátum narodenia majiteľa. Táto služba je zvyčajne bezplatná a dostupná 24/7.
 2. Telefónicky: Môžete zavolať svojej poistnej spoločnosti a overiť svoje PZP prostredníctvom telefonátu. Uistite sa, že máte po ruke svoje osobné údaje a informácie o vozidle.
 3. Osobne: V prípade, že nemáte prístup k internetu alebo telefónu, môžete navštíviť pobočku svojej poistnej spoločnosti a overiť svoje PZP osobne.

Čo robiť, ak vaše PZP nie je platné

Ak zistíte, že vaše PZP nie je platné, je dôležité konať rýchlo a vyriešiť situáciu. Nasledujte tieto kroky, aby ste znovu získali platné poistenie:

 1. Kontaktujte poistnú spoločnosť: Ak si myslíte, že ide o omyl, kontaktujte svoju poistnú spoločnosť a zistite dôvod, prečo vaše poistenie nie je platné. Možno ide len o nedorozumenie, ktoré sa dá rýchlo vyriešiť.
 2. Zaplatenie nezaplatených splátok: Ak je dôvodom neplatnosti PZP nezaplatenie splátok, uhraďte čo najskôr všetky nezaplatené čiastky a obnovte svoje poistenie.
 3. Získajte novú poistku: Ak vaše PZP nie je možné obnoviť alebo ste z nejakého dôvodu zmenili poistnú spoločnosť, vyhľadajte novú poistku čo najskôr. Porovnajte ponuky od rôznych poistných spoločností, aby ste našli najvhodnejší a najvýhodnejší plán.
 4. Dodržiavajte pravidlá a zákony: Po získaní platného PZP sa uistite, že budete dodržiavať všetky pravidlá a zákony týkajúce sa PZP. Plaťte svoje splátky včas, aby ste predišli ďalším problémom s platnosťou poistenia.

Overenie PZP je dôležitým krokom pre všetkých majiteľov vozidiel, ktorý zabezpečuje, že spĺňate zákonné požiadavky a máte finančnú ochranu v prípade nehody. Uistite sa, že sledujete platnosť svojho PZP a vykonávate potrebné kroky na jeho obnovenie alebo získanie nového poistenia, ak je to potrebné.

PZP tabuľka cien: Ako porovnať ponuky na trhu

PZP tabuľka cien: Ako porovnať ponuky na trhu

Povinné zmluvné poistenie (PZP) je zákonom vyžadované poistenie pre všetkých majiteľov motorových vozidiel. Keďže ceny PZP sa môžu líšiť medzi poistnými spoločnosťami, je dôležité si urobiť podrobný prieskum trhu a porovnať ponuky, aby ste našli najlepšiu a najvýhodnejšiu možnosť pre vás. Tento článok vám ukáže, ako použiť PZP tabuľku cien na porovnanie rôznych poistných produktov.

Tabuľka cien PZP

Poistná spoločnosť Základná cena PZP Havarijné poistenie Poistenie proti krádeži Poistenie skla Asistenčná služba
Spoločnosť A 250 € 100 € 50 € 30 € 40 €
Spoločnosť B 230 € 120 € 60 € 25 € 45 €
Spoločnosť C 240 € 110 € 55 € 35 € 50 €
Spoločnosť D 260 € 130 € 70 € 40 € 60 €

Ako čítať a porovnávať PZP tabuľku cien

 1. Zamerajte sa na základnú cenu PZP: Základná cena PZP je poistné plnenie, ktoré pokrýva zákonné minimálne požiadavky na poistenie motorového vozidla. V tabuľke cien sa pozrite na hodnoty v stĺpci „Základná cena PZP“ a porovnajte ich medzi rôznymi spoločnosťami.
 2. Pozrite sa na ďalšie poistenia: Okrem základnej ceny PZP môžete zvážiť aj prídavné poistenia, ako sú havarijné poistenie, poistenie proti krádeži, poistenie skla a asistenčná služba. Porovnajte ceny týchto doplnkových poistení medzi spoločnosťami.
 3. Zohľadnite individuálne potreby: Váš výber najlacnejšieho PZP by mal zohľadňovať vaše individuálne potreby a preferencie. Napríklad ak žijete v oblasti s vysokou mierou autokrádeží, môže byť pre vás dôležitejšie zamerať sa na poistenie proti krádeži. Rovnako, ak často cestujete do zahraničia, môže byť pre vás dôležitá kvalitná asistenčná služba.
 4. Skontrolujte obmedzenia a podmienky: Pri porovnávaní ponúk PZP je dôležité zohľadniť aj obmedzenia a podmienky, ktoré sa môžu vzťahovať na rôzne poistné produkty. Pozrite sa na úroveň krytia, spolupoistenie, výluky a iné faktory, ktoré môžu ovplyvniť vaše nároky na poistné plnenie.
 5. Využite online PZP porovnanie: Na internete nájdete množstvo online porovnávačov, ktoré vám umožnia zadať údaje o vašom vozidle a potrebách, a následne vám poskytnú prehľad ponúk PZP od rôznych spoločností. Tieto nástroje vám môžu ušetriť čas a pomôcť vám nájsť najlepšiu ponuku.
 6. Kontaktujte poistné spoločnosti: Ak máte nejaké otázky alebo potrebujete viac informácií o konkrétnych produktoch PZP, neváhajte kontaktovať poistné spoločnosti priamo. Môžete im tiež položiť otázky týkajúce sa zliav, ak máte napríklad bezpečnostné zariadenia na vašom vozidle alebo ak ste dlhodobo bez nehôd.

Použitie PZP tabuľky cien je užitočným spôsobom, ako porovnať rôzne ponuky poistného krytia na trhu. Vždy sa snažte zohľadniť svoje individuálne potreby, obmedzenia a podmienky, a využite online porovnanie na rýchlejšie a efektívnejšie porovnanie ponúk. Nezabudnite tiež komunikovať s poistnými spoločnosťami a informovať sa o možných zľavách, aby ste našli najlepšiu a najvýhodnejšiu ponuku PZP pre seba.

PZP kalkulačka: Váš nástroj pre výpočet ceny poistenia

PZP kalkulačka: Váš nástroj pre výpočet ceny poistenia

Článok sa zameriava na PZP kalkulačku, ktorá vám pomôže vypočítať cenu povinného zmluvného poistenia (PZP) pre vaše vozidlo. Vysvetlíme, ako funguje kalkulačka, aké údaje potrebujete na výpočet a ako vám môže pomôcť pri hľadaní najlepšej ponuky.

Ako funguje PZP kalkulačka?

PZP kalkulačka je nástroj, ktorý vám umožní získať odhad ceny PZP pre vaše vozidlo. Založená je na údajoch o vozidle, vodičovi a rôznych iných faktoroch, ktoré ovplyvňujú výšku poistného. Kalkulačka vám poskytne výsledok v podobe orientačnej ceny PZP, ktorú potom môžete porovnať s ponukami rôznych poistných spoločností.

Aké údaje potrebujete na výpočet?

Na výpočet ceny povinného zmluvného poistenia budete potrebovať nasledujúce informácie:

 1. Údaje o vozidle: Značka, model, rok výroby, objem motora, výkon a palivo.
 2. Údaje o vodičovi: Vek, pohlavie, dátum získania vodičského oprávnenia a počet škodových udalostí v minulosti.
 3. Požadovaný rozsah krytia: Vyberte si, či chcete len základné PZP alebo aj ďalšie doplnkové poistenia, ako napríklad havarijné poistenie či poistenie proti krádeži.
 4. Poistná suma: Zadajte poistnú sumu, ktorá by mala byť dostatočná na pokrytie nákladov na opravu alebo náhradu vozidla v prípade škodovej udalosti.

Ako vám PZP kalkulačka pomôže nájsť najlepšiu ponuku?

Použitím PZP kalkulačky získate orientačnú cenu PZP, ktorá vám poslúži ako východiskový bod pre PZP porovnanie ponúk rôznych poistných spoločností. Keď máte túto informáciu, môžete preskúmať ponuky na trhu a nájsť tak najlepšiu ponuku, ktorá zodpovedá vašim potrebám a finančným možnostiam.

PZP kalkulačka vám ušetrí čas a úsilie pri hľadaní najlacnejšej PZP ponuky. Namiesto toho, aby ste museli kontaktovať každú poistnú spoločnosť osobitne a získavať ponuky, môžete jednoducho vložiť potrebné údaje do kalkulačky a získať rýchly prehľad o tom, koľko by mohlo stáť poistenie vášho vozidla.

Okrem toho PZP kalkulačka umožňuje experimentovať s rôznymi kombináciami údajov, aby ste zistili, ako by sa zmenila cena PZP pri zmene napríklad rozsahu krytia alebo poistnej sumy. Týmto spôsobom môžete zvážiť rôzne možnosti a prispôsobiť svoje poistenie svojim konkrétnym potrebám.

Kde nájdete PZP kalkulačku?

Existuje niekoľko webových stránok a aplikácií, ktoré ponúkajú PZP kalkulačky. Môžete ich nájsť na stránkach poistných spoločností, finančných poradcov alebo nezávislých porovnávačov poistenia. Pri výbere kalkulačky dávajte pozor na to, aby bola aktualizovaná a zohľadňovala najnovšie zmeny v poistnom trhu.

PZP kalkulačka je užitočný nástroj, ktorý vám pomôže vypočítať orientačnú cenu PZP pre vaše vozidlo a zjednodušiť proces hľadania najlepšej ponuky. Stačí zadať potrebné údaje a kalkulačka vám poskytne výsledok, ktorý môžete porovnať s ponukami rôznych poistných spoločností. Takto ušetríte čas a úsilie a zabezpečíte, že získate najvýhodnejšie poistenie pre svoje vozidlo.

Ako efektívne využiť PZP kalkulačku?

 1. Získajte presné údaje o vozidle: PZP kalkulačka vyžaduje určité informácie o vašom vozidle, ako sú značka, model, rok výroby, objem motora a výkon. Uistite sa, že máte presné údaje o svojom vozidle, aby ste získali presné výsledky.
 2. Zohľadnite svoje požiadavky na krytie: Predtým, ako začnete používať PZP kalkulačku, premyslite si, aký typ krytia potrebujete. Chcete len základné povinné zmluvné poistenie, alebo by ste chceli pridať aj havarijné poistenie alebo poistenie proti krádeži? Tieto faktory ovplyvňujú cenu PZP, takže je dôležité mať jasno v tom, čo potrebujete.
 3. Porovnajte rôzne ponuky: Po získaní výsledkov z PZP kalkulačky je dôležité porovnať rôzne ponuky a nájsť tak tú najvýhodnejšiu pre vás. Pozorne si prečítajte podmienky každej poistnej zmluvy a zvážte aj iné faktory, ako sú spokojnosť zákazníkov a rýchlosť vybavenia škôd.
 4. Skúste rôzne scenáre: PZP kalkulačka vám umožňuje experimentovať s rôznymi kombináciami údajov a zistiť, ako by sa zmenila cena PZP pri zmene určitých parametrov. Napríklad môžete zistiť, ako by sa zmenila cena poistenia, keby ste zvýšili alebo znížili poistnú sumu alebo zmenili rozsah krytia.
 5. Aktualizujte údaje pravidelne: Poistné trhy sa neustále menia a ceny PZP sa môžu časom meniť. Preto je dôležité pravidelne kontrolovať a aktualizovať údaje v PZP kalkulačke, aby ste získali najnovšie informácie o cenách a ponukách na trhu.

Ak budete nasledovať tieto tipy, PZP kalkulačka vám môže poskytnúť cenné informácie a pomôcť vám ušetriť peniaze pri výbere najlepšej PZP ponuky pre vaše vozidlo.

Havarijné poistenie: Dôležitý doplnok k povinnému zmluvnému poisteniu

Havarijné poistenie: Dôležitý doplnok k povinnému zmluvnému poisteniu

Havarijné poistenie je dobrovoľné poistenie vozidla, ktoré vám poskytuje finančnú ochranu v prípade poškodenia alebo odcudzenia vášho vozidla. Zatiaľ čo povinné zmluvné poistenie (PZP online) chráni vás pred finančnými nárokmi tretích osôb, havarijné poistenie je zamerané na ochranu hodnoty vášho vlastného vozidla. V tomto článku sa pozrieme na dôležité aspekty havarijného poistenia, ako sú druhy krytia, výhody a dôležité faktory pri výbere tejto poistky.

Druhy krytia havarijného poistenia

Havarijné poistenie sa zvyčajne delí na dva základné druhy: čiastkové a úplné. Čiastkové havarijné poistenie zahŕňa ochranu pred odcudzením vozidla, poškodením spôsobeným požiarom, živelnými udalosťami ako sú búrky, povodne, zemetrasenie, sneženie a následkom stretu so zverou. Úplné havarijné poistenie poskytuje všetky výhody čiastkového krytia a navyše zahŕňa aj poškodenie vozidla v dôsledku dopravnej nehody, vandalizmu alebo iných nešpecifikovaných udalostí.

Výhody havarijného poistenia

Havarijné poistenie prináša množstvo výhod pre vodičov:

 • Finančná ochrana: Havarijné poistenie vám poskytuje finančnú kompenzáciu za poškodenie alebo odcudzenie vášho vozidla, čo vám pomôže rýchlo nájsť náhradné vozidlo alebo opraviť existujúce.
 • Širšie krytie: PZP chráni iba proti nárokom tretích osôb, havarijné poistenie vám poskytuje širšiu ochranu pre vaše vozidlo.
 • Pokoj mysle: S havarijným poistením budete mať pokoj mysle, vediac, že vaše vozidlo je chránené pred rôznymi nešťastiami.

Dôležité faktory pri výbere havarijného poistenia

Pri výbere havarijného poistenia je dôležité zvážiť nasledujúce faktory:

 • Rozsah krytia: Zvážte, aký druh krytia potrebujete – čiastkové alebo úplné. Vaše rozhodnutie by malo závisieť od hodnoty vášho vozidla, jeho veku, stavu a miesta, kde žijete.
 • Poistné limity: Poistné limity sú maximálne čiastky, ktoré poistka pokryje v prípade škody. Uistite sa, že váš poistný limit je dostatočný na pokrytie nákladov na opravu alebo náhradu vášho vozidla.
 • Poistná spoločnosť: Vyberte si spoľahlivú poistnú spoločnosť s dobrou históriou vyplácania náhrad a pozitívnymi recenziami od zákazníkov. Zvážte, či spoločnosť ponúka dobrú zákaznícku podporu a rýchle riešenie poistných udalostí.
 • Franchíza: Franchíza je čiastka, ktorú musíte zaplatiť pri každom poistnom nároku, predtým ako poistka začne platiť. Vyššia franchíza môže znamenať nižšie mesačné poistné plnenie, ale zvážte, či si môžete dovoliť túto sumu v prípade nehody.
 • Zľavy: Niektoré poistné spoločnosti ponúkajú zľavy pre dobrých vodičov, vodičov s nízkym počtom najazdených kilometrov alebo vlastníkov bezpečných vozidiel. Zistite, či spôsobilí pre nejaké zľavy, ktoré by mohli znížiť vaše náklady na havarijné poistenie.

Havarijné poistenie je dôležitým doplnkom k povinnému zmluvnému poisteniu, ktorý vám poskytuje finančnú ochranu pre vaše vozidlo. Pri výbere havarijného poistenia zvážte rozsah krytia, poistné limity, spoľahlivosť poistnej spoločnosti, franchízu a prípadné zľavy. Vybrať správne havarijné poistenie zabezpečí pokoj mysle a ochranu vášho vozidla pred rôznymi rizikami.

Porovnanie PZP online: Ako nájsť to najlepšie poistenie pre váš automobil

Porovnanie PZP online: Ako nájsť to najlepšie poistenie pre váš automobil

Pri hľadaní optimálneho povinného zmluvného poistenia (PZP) pre váš automobil môže byť porovnanie PZP online cenným nástrojom, ktorý vám pomôže ušetriť čas aj peniaze. V tomto článku sa budeme zaoberať výhodami a spôsobmi, ako efektívne porovnávať PZP online, a ako si vybrať to najlepšie pre vaše potreby.

PZP porovnanie online: Výhody a prístup

Porovnanie zákonného poistenia auta online prináša niekoľko výhod. Po prvé, je to pohodlné, pretože môžete porovnávať poistky z pohodlia vášho domova alebo kancelárie. Po druhé, online PZP porovnanie vám poskytuje prístup k množstvu poistných spoločností, z ktorých si môžete vybrať. Po tretie, môžete si ľahko porovnať ceny a krytia, aby ste našli najlepšiu možnú ponuku.

Ako začať s PZP porovnaním online

Pri porovnávaní PZP online je dôležité vybrať si spoľahlivý webový portál, ktorý vám umožní porovnať rôzne ponuky PZP. Mnoho webových stránok a aplikácií ponúka možnosť porovnať PZP od rôznych poistných spoločností, čo vám umožní získať prehľad o dostupných ponukách.

Postup pri porovnávaní PZP online

 1. Získajte potrebné informácie: Aby ste mohli porovnať PZP online, budete potrebovať informácie o vašom vozidle, ako sú značka, model, rok výroby a objem motora. Tieto údaje nám pomôžu získať presný výpočet PZP ceny.
 2. Zadajte požadované údaje: Na webovom portáli pre PZP porovnanie online zadajte potrebné informácie o vašom vozidle a o vás ako vodičovi. Tieto informácie môžu zahŕňať vaše meno, dátum narodenia, adresu, číslo vodičského preukazu a ďalšie podrobnosti relevantné pre poistenie.
 3. Porovnajte PZP ponuky: Po zadaní potrebných údajov vám webový portál zobrazí zoznam PZP ponúk od rôznych poistných spoločností. Prehľadne si prezrite ceny, krytie a ďalšie podmienky jednotlivých poistných zmlúv.
 4. Analyzujte ponuky: Pri PZP porovnaní online je dôležité nielen porovnávať ceny, ale aj zvážiť kvalitu služieb, ktoré vám poistná spoločnosť ponúka. Zistite, aké sú skúsenosti iných zákazníkov s danou spoločnosťou, akej úrovne je ich zákaznícka podpora a aké sú podmienky pri riešení škôd.
 5. Vyberte si najlepšie PZP pre vaše potreby: Keď budete mať prehľad o dostupných ponukách a zhodnotíte ich kvalitu, vyberte si PZP, ktoré najlepšie zodpovedá vašim potrebám a finančným možnostiam. Uistite sa, že ste si prečítali všetky podmienky poistnej zmluvy a pochopili ste ich.
 6. Zmluvu uzavrite online alebo priamo s poistnou spoločnosťou: Po zvolení najlepšieho PZP pre vás môžete zmluvu uzavrieť priamo online alebo sa spojiť s poistnou spoločnosťou telefonicky alebo osobne. Nezabudnite si prečítať zmluvu a potvrdiť, že všetky údaje sú správne.
 7. Prevzatie poistného dokladu a zelená karta: Po uzavretí poistnej zmluvy vám poistná spoločnosť zašle poistný doklad a zelenú kartu, ktoré sú dôležité pri preukázanie platnosti PZP. Uistite sa, že máte tieto doklady pri sebe, keď jazdíte autom.
 8. Sledovanie platnosti PZP: Po uzavretí poistnej zmluvy je dôležité sledovať jej platnosť a udržiavať si prehľad o termínoch. Zabezpečte, aby vaše najlacnejšie PZP bolo vždy platné, aby ste sa vyhli pokutám alebo problémom pri riešení škôd.
 9. Zmeny v poistnej zmluve: V prípade zmeny údajov, ako sú napríklad zmena adresy, výmena vozidla alebo zmena vodičských skúseností, nezabudnite informovať svoju poistnú spoločnosť. Tieto zmeny môžu mať vplyv na výšku PZP, a preto je dôležité udržiavať svoju zmluvu aktuálnu.
 10. Výber nového PZP: Keď sa blíži koniec platnosti vašej súčasnej poistnej zmluvy, opäť využite PZP porovnanie online, aby ste zistili, či je na trhu nejaká lepšia ponuka. Pravidelné porovnávanie PZP ponúk vám môže pomôcť udržať si nízke náklady na poistenie a zabezpečiť, že budete mať vždy najlepšiu možnú ochranu.

Použitím online PZP porovnania získate prehľad o dostupných možnostiach a pomôže vám ušetriť čas aj peniaze. Pamätajte na dôležitosť nielen ceny, ale aj kvality služieb a zákazníckej podpory. Po zvážení všetkých faktorov si vyberte PZP, ktoré najlepšie vyhovuje vašim potrebám a zabezpečí vám pokoj mysle pri jazde na cestách.

Výhody PZP porovnania online spočívajú v šetrení času, nákladov a získaní najlepších poistných podmienok podľa vašich potrieb. Nezabudnite sledovať platnosť svojho PZP, aktualizovať údaje v prípade zmien a pravidelne porovnávať dostupné ponuky, aby ste vždy mali najlepšie možné poistenie pre svoje vozidlo.

Najlacnejšie PZP

Najlacnejšie PZP

Povinné zmluvné poistenieMedzi povinne uzatvoriteľné poistenia na Slovenku zaraďujeme aj PZP online. Ide o zabezpečenie vozidla, ktoré chráni vodiča a iných členov cestnej premávky. Podrobnejšie vysvetlenie tohto tvrdenia sa dočítate nižšie. Začnime predstavením toho, čo tento produkt so sebou prináša, čo kryje a prečo je nutné si ho uzatvoriť. Takisto by sme vám hneď chceli poradiť ako ľahko a rýchlo získate to najlacnejšie PZP na auto či iný prostriedok. Priblížime vám aj to, na aké vozidlá je tento zákon aplikovateľný.

V skratke sa však dá povedať, že najlacnejšie PZP a celkovo najvýhodnejšie je to online. K dispozícií je výpočet a porovnanie ceny cez PZP kalkulačku. Preto zbytočne nestrácajte čas a uzatvorte si vhodnú ponuku ešte dnes. Na výber sú všetky poisťovne.

Princíp tohto zabezpečenia cez najlacnejšie PZP

Po podpísaní poistnej zmluvy a zaplatení poistného si môžete vydýchnuť, že plne jazdíte v súlade so zákonom a pri prípadnej vzniknutej nehode nepripadnú všetky trovy na vás. Ba naopak. Ako všade, tak aj tu platí, že vinník platí. A práve preto je vám sprístupnené, teraz už zákonom nariadené, povinné zmluvné poistenie. Oslobodí vás skoro od všetkých finančných nákladov spojených so škodovou udalosťou, ak ste ju zavinili. Ako je to možné? Práve vďaka tomu, že ste si zaplatili poistné (či už ročné, polročné alebo štvrťročné). Tým sa poisťovňa zaväzuje prevziať na seba zodpovednosť, hoc aj čiastočnú, za vami spôsobené škody.

Výšku odškodnenia rovnako upravuje zákon resp. určuje minimálne hodnoty toho, na čom sa poisťovňa musí podieľať. Čo sa týka materiálnej ujmy spôsobenej iným vozidlám alebo posádke, prepláca sa do sumy 1 milión eur. V prípade ujmy na zdraví je hranica o niečo vyššie, dotýka sa až 5 miliónov. Samozrejme, je na poisťovni či toto minimálne krytie bude rešpektovať alebo si ho navýši. Znížiť ho však nemôže.

Ak teda spôsobíte škodovú udalosť, je potrebné s poškodenými spísať zápisnicu o vzniknutej situácii, ktorú dostanete ku každému najlacnejšiemu PZP online. Všetko dopodrobna vypíšte a najlepšie bude vytvoriť fotodokumentáciu. Celý zápis pošle vinník udalosti do svojej poisťovne, ktorá následne vyšle svojho pracovníka, aby si poškodenia overil a určil rozsah škôd. Tie budú následné buď preplatené alebo vyriešené samotnou poisťovňou.

Nevzťahuje sa len na osobné automobily

PZP online nie je potrebné len auto, ale aj iné dopravné prostriedky, ako:

Z uvedeného vyplýva, že sa netýka len motorových, ale aj nemotorových vozidiel. Okrem toho ho potrebujú aj tie vozidlá, ktoré sa bežne v cestnej premávke nevyskytujú, ale ktoré môžu spôsobiť úraz osobe alebo inú škodovú udalosť. Takéto stroje väčšinou nepotrebujú EČV. Preto by sme ako základné kritérium mohli určiť, že toto zabezpečenie je nutné pre všetky vozidlá, ktoré potrebujú technický preukaz. Viac o tom vám povie zákon o povinnom zmluvnom poistení.

Kde zohnať tú najvýhodnejšiu ponuku?

Zelená mazda zaparkovaná pred domomPokiaľ patríte k tej skupine ľudí, teda k väčšine Slovákov, u ktorých rozhodujú aj 2 eurá, v tom prípade máme pre vás výborný tip. Pokiaľ hľadáte to najlacnejšie povinné zmluvné poistenie online na trhu, ľahko si ho viete zistiť z online porovnania vďaka virtuálnej kalkulačke. Do nej stačí zadať len niekoľko údajov o poisťovanom vozidle ako aj o jeho majiteľovi. Tento nástroj je bezplatný a nezáväzný a využiť ho môžete napríklad aj na hore uvedenej stránke.

Mali by sme zdôrazniť, že najlacnejšie PZP hneď nemusí byť to najlepšie. To znamená, že možno vám ponúkne menšie poistné krytie, ako by to možno bolo pri inej ponuke, ktorá by bola o niekoľko eur drahšia. Rozdiely v cene tohto zabezpečenia môžu byť naozaj priepastné a vôbec to nemusí zodpovedať kvalite poisťovateľa. Cenovo sa môže pohybovať od približne 50 eur až do 300 eur! Preto si ešte pred podpísaním poistnej zmluvy dobre ujasnite, čo hľadáte a čo skutočne potrebujete.

Niektoré poisťovne dokonca už v rámci základného zabezpečenia vozidla bezplatne ponúkajú produkty, ktoré sú ináč len súčasťou havarijného produktu. Preto sa vám určite oplatí zaplatiť možno len o 2 eurá viac a byť poistený voči úrazu, výtlku, poškodeným sklám či čokoľvek inému.

Prečo ho nepodceňovať?

Nech už je cena za najlacnejšie PZP motorového vozidla hocaká, rozhodne sa ho neskúšajte podceňovať, pretože od policajnej hliadky môžete odísť odľahčení o niekoľko stoviek eur. Okrem toho vám môže za jazdu na čierno udeliť pokutu aj príslušný Obvodný úrad. Vtedy však nebude na stovkovej, ale na tisícovej úrovni. Konkrétne by to činilo okolo 3 330 eur. To, že ste jazdili bez tohto zabezpečenia a medzičasom ste si ho uzatvorili ešte celú vec nerieši. Ak daný úrad dostane do 2 -3 rokov podnet na to, že ste jazdili bez PZP, vec prešetrí a vy môžete byť stále pokutovaný.

Pri spôsobenej dopravnej nehode bez tohto poistenia preberáte plne na seba celú zodpovednosť za spôsobenú škodu. To znamená, že okrem hore uvedených pokút zaplatíte aj všetky škody, ktoré ste spôsobili účastníkom nehody. Aj materiálne a zdravotné, ktoré môžu činiť až milióny eur.

Ako požiadať?

Funguje to úplne jednoducho. Prídete do poisťovne alebo si otvoríte nejakú tematickú webovú stránku a o najlacnejšie PZP požiadate online. Najlepšie pomocou kalkulačky, pokiaľ máte záujem vidieť všetky vaše ponuky a získať len to najvýhodnejšie na súčasnom trhu. Internet vám celý proces hľadania značne skráti, pretože osobne by ste vaše ponuky zisťovali aj niekoľko hodín odhliadnuc od toho, že sa pobočky nenachádzajú hneď vedľa seba. A možno ani vo vašom meste. Preto je rýchly a jednoduchý 10-minútový prieskum tou najpraktickejšou možnosťou, ako si uzatvoriť poistenie na vaše auto.

Po zobrazenom porovnaní môžete o nejakú ponuku požiadať a to kliknutím na ňu. Dopíšete ešte niekoľko údajov a na mail vám bude doručená dočasná zelená karta, ako aj iné dôležité dokumenty. Okamžite po zaplatení poistného vám poisťovňa zašle originál zelenú kartu a vy si môžete bezstarostne jazdiť.

Už v úvode sme naznačili, že najlepšie povinné zmluvné poistenie získate na stránke, ktorá spolupracuje s mnohými poisťovňami. To, že ide skutočne o špičky dokazuje spolupráca s poisťovňami Allianz, Kooperativa, Komunálna poisťovňa, Axa a mnohých ďalších. Ak by ste potrebovali získať aj iné informácie, skúste sa obrátiť na tento web.

Zákon o povinnom zmluvnom poistení

Zákon o povinnom zmluvnom poistení

Zákon o povinnom zmluvnom poisteníPravdepodobne si v dnešnej dobe všetci plne uvedomujú, že zabezpečenie akéhokoľvek vozidla plynie z nariadenia štátu. Nie je to povinnosť len u nás, ale skoro na celom svete. Sankcie za jej nerešpektovanie vedia byť veľmi vysoké. Preto si zákon o povinnom zmluvnom poistení predstavíme trošku bližšie. Napr. prečo je vlastne potrebné, na aké vozidlá sa vzťahuje, čo sa stane, keď sa nerešpektuje a iné otázky. O jeho zákonnom nariadení snáď nevedia len začiatočníci v jazdiacej sfére alebo ignoranti. Každý skúsenejší vodič vie, že je veľmi dôležité.

Prečo je potrebné?

Zákon nenariaďuje PZP len preto, aby sa mali na čo ľudia sťažovať. Väčšinou totiž žijeme v tom, že štát sa chce opäť nabaliť. Možno sa to bude zdať neuveriteľné, ale hlavnou pohnútkou bolo to, aby pri vzniknutých kolíznych situáciách nevznikalo zbytočne viac stresu. Vďaka zákonu o PZP už totiž preberá finančnú zodpovednosť resp. ťarchu poisťovňa za svojho poistenca.

Poisťovňa vie preplatiť nemalé škody, ktoré jej tým poistenec spôsobí. To, že ide skutočne o nemalé čiastky dokazuje aj to, že sa pohybujú v miliónoch eur. Tak, ako štát nariaďuje motoristom, aby zákon o povinnom zmluvnom poistení rešpektovali, tak nariaďuje aj poisťovniam minimálnu výšku krytia. Vodič môže svojim motorovým vozidlom spôsobiť škodu nielen materiálnu, ale aj na zdraví. Preto toto zabezpečenie kryje obe tieto odvetvia. V prípade majetkovej ujmy môže poisťovňa pokryť až 1 milión eur a pri zdravotnej ujme až 5 miliónov eur. Ako sme si povedali, tieto sumy sú minimá určené štátom. Niektoré poisťovne ich majú o niečo vyššie, no nie je vylúčené, že to bude za príplatok. Preto si radšej overte svoju zákonnú poistku.

Koho kryje?

PZP kryje vašu finančnú stratu, ale len ak máte platnú zmluvu a škodovú udalosť ste nespôsobili úmyselne. Nekryje ale vaše škody ani zdravotné, ani materiálne. Vaša potenciálne finančná strata sa týka iných vozidiel a osôb, ktoré môžete vašim dopravným prostriedkom poškodiť. Výšku poistného krytia sme vám uviedli v odseku vyššie.

Napriek základnému krytiu, ktoré sa vzťahuje len na škody, ktoré spôsobíte iným, existujú poisťovne, ktoré ponúkajú rozšírené krytie už v rámci základného balíčka. Zákon ho ale nenariaďuje, je to slobodná voľba jednotlivých poisťovní. Napr. Generali, Kooperativa či Komunálna poisťovňa vám ponúkajú výber jedného z havarijných rizík, prípadne už kryjú úraz vodiča, posádky či poškodenie batožinu. Ak by ste si ich zvolili v rámci havarijného zabezpečenia, cena by bola o niečo vyššia. Iné poisťovne ako Allianz, Axa, Union, UNIQA, ČSOB atď. kryjú len poškodených.

Aké vozidlá poistiť?

V súdnej sieniZákon o povinnom zmluvnom poistení presne stanovuje, aké motorové či nemotorové vozidlá je potrebné poistiť. My vám z nich všetkých spravíme stručný výcuc, no nič vám nebraní, aby ste si jeho presné znenie naštudovali. V skratke vám poradíme, že toto zabezpečenie je potrebné pre všetky motorové a nemotorové vozidlá s technickým preukazom. PZP online si teda nezabudnite kvôli zákonu uzatvoriť nielen na auto, ale aj na:

 • motocykel,
 • prívesný vozík,
 • obytný príves,
 • vysokozdvižný vozík,
 • pracovné či poľnohospodárske stroje,
 • historické vozidlá atď.

V skratke aj na všetko, čím by sme mohli spôsobiť škodu na majetku alebo na zdraví.

Čo ak moje vozidlo nemá platnú poistnú zmluvu?

V prípade, že sa poisteniu plánujete vyhnúť resp. ste si neuvedomili, že vám platnosť zmluvy skončila, môže to pre vás predstavovať niečo nie veľmi príjemné. Ak by vás v takej situácii chytila policajná hliadka, hoc aj náhodou, mohli by vás pokutovať vo výške až 300 eur. Policajti nie sú jediní kompetentní, ktorí vás môžu pokutovať. Niekoľkonásobne vyššiu pokutu môžete dostať od Obvodného úradu. Ten vám môže nadeliť pokutu až vo výške 3 330 eur, a to aj niekoľko rokov po tom, čo ste reálne jazdili nerešpektujúc zákon o povinnom zmluvnom poistení. Ak spôsobíte škodovú udalosť alebo dopravnú nehodu, všetky škody hradíte nielen sebe, ale aj všetkým poškodeným. A že to môže byť skutočne veľa, dokazuje aj vyššie zmienené miliónové krytie poistných udalostí.

Koľko zaňho zaplatíte?

Cena za tento produkt sa môže rôzniť. Zákon upravuje jedine výšku poistného krytia poisťovní, nie to, koľko si zaňho majú účtovať. Pochopiteľne, nemôže to byť veľa, keďže ide o nariadenie. Preto je aj niekoľkonásobne lacnejšie, než dobrovoľné havarijné zabezpečenie vozidla.

Výška poistného sa môže rôzniť od poisťovateľa k poisťovateľovi a od vozidla k vozidlu. Najlacnejšie zákonom stanovené ročné PZP môže začínať už od 40 eur, u vozíka aj od 10 eur. Za to isté vozidlo však môžete zaplatiť aj 300 eur. Pri výkonnejších a luxusných vozidlách môže poistné dosiahnuť aj 600 eur za rok. Všetko je však o hľadaní.

V súvislosti s najlepšou cenou by sme vám chceli odporučiť online porovnanie ponúk, ktoré je v súlade so zákonom. Po vypísaní parametrov vozidla vám do niekoľkých sekúnd zobrazí všetky vaše ponuky. K tomuto nástroju sa môžete dostať aj po kliknutí na výraz vyznačený v úvode nášho článku. Jeho využitie vám ušetrí hodiny času, ale hlavne stovky eur. Takto najlepšie uvidíte, že ponuky poisťovní sa od seba líšia vo veľmi výraznej miere. Či už hľadáte najlacnejšie PZP, krytím najlepšie alebo v pomere cena/krytie najvýhodnejšie zákonom stanovené PZP, určite ho nájdete.

Priamo z porovnania môžete aj o niektorú ponuku požiadať a to jediným klikom. Dopíšete zopár údajov a na mail vám budú doručené niektoré dokumenty. Po zaplatení poistného vám poisťovňa zašle originál zelenú kartu.

Záver

V rámci článku sme vám stručne priblížili zákon o povinnom zmluvnom poistení a viac o ňom sa môžete dočítať aj tu. Nikomu neodporúčame, aby sa ho pokúsil porušiť, ináč to môže skončiť veľmi vysokými finančnými sankciami.