Najlacnejšie PZP

Najlacnejšie PZP

Povinné zmluvné poistenieMedzi povinne uzatvoriteľné poistenia na Slovenku zaraďujeme aj PZP online. Ide o zabezpečenie vozidla, ktoré chráni vodiča a iných členov cestnej premávky. Podrobnejšie vysvetlenie tohto tvrdenia sa dočítate nižšie. Začnime predstavením toho, čo tento produkt so sebou prináša, čo kryje a prečo je nutné si ho uzatvoriť. Takisto by sme vám hneď chceli poradiť ako ľahko a rýchlo získate to najlacnejšie PZP na auto či iný prostriedok. Priblížime vám aj to, na aké vozidlá je tento zákon aplikovateľný.

V skratke sa však dá povedať, že najlacnejšie PZP a celkovo najvýhodnejšie je to online. K dispozícií je výpočet a porovnanie ceny cez poistnú kalkulačku. Preto zbytočne nestrácajte čas a uzatvorte si vhodnú ponuku ešte dnes. Na výber sú všetky poisťovne.

Princíp tohto zabezpečenia cez najlacnejšie PZP

Po podpísaní poistnej zmluvy a zaplatení poistného si môžete vydýchnuť, že plne jazdíte v súlade so zákonom a pri prípadnej vzniknutej nehode nepripadnú všetky trovy na vás. Ba naopak. Ako všade, tak aj tu platí, že vinník platí. A práve preto je vám sprístupnené, teraz už zákonom nariadené, povinné zmluvné poistenie. Oslobodí vás skoro od všetkých finančných nákladov spojených so škodovou udalosťou, ak ste ju zavinili. Ako je to možné? Práve vďaka tomu, že ste si zaplatili poistné (či už ročné, polročné alebo štvrťročné). Tým sa poisťovňa zaväzuje prevziať na seba zodpovednosť, hoc aj čiastočnú, za vami spôsobené škody.

Výšku odškodnenia rovnako upravuje zákon resp. určuje minimálne hodnoty toho, na čom sa poisťovňa musí podieľať. Čo sa týka materiálnej ujmy spôsobenej iným vozidlám alebo posádke, prepláca sa do sumy 1 milión eur. V prípade ujmy na zdraví je hranica o niečo vyššie, dotýka sa až 5 miliónov. Samozrejme, je na poisťovni či toto minimálne krytie bude rešpektovať alebo si ho navýši. Znížiť ho však nemôže.

Ak teda spôsobíte škodovú udalosť, je potrebné s poškodenými spísať zápisnicu o vzniknutej situácii, ktorú dostanete ku každému najlacnejšiemu PZP online. Všetko dopodrobna vypíšte a najlepšie bude vytvoriť fotodokumentáciu. Celý zápis pošle vinník udalosti do svojej poisťovne, ktorá následne vyšle svojho pracovníka, aby si poškodenia overil a určil rozsah škôd. Tie budú následné buď preplatené alebo vyriešené samotnou poisťovňou.

Nevzťahuje sa len na osobné automobily

PZP online nie je potrebné len auto, ale aj iné dopravné prostriedky, ako:

  • motocykel,
  • kamión,
  • dodávka,
  • poistka na prívesný vozík atď. – nájdete ich na Uzavripzp

Z uvedeného vyplýva, že sa netýka len motorových, ale aj nemotorových vozidiel. Okrem toho ho potrebujú aj tie vozidlá, ktoré sa bežne v cestnej premávke nevyskytujú, ale ktoré môžu spôsobiť úraz osobe alebo inú škodovú udalosť. Takéto stroje väčšinou nepotrebujú EČV. Preto by sme ako základné kritérium mohli určiť, že toto zabezpečenie je nutné pre všetky vozidlá, ktoré potrebujú technický preukaz. Viac o tom vám povie zákon o povinnom zmluvnom poistení.

Kde zohnať tú najvýhodnejšiu ponuku?

Zelená mazda zaparkovaná pred domomPokiaľ patríte k tej skupine ľudí, teda k väčšine Slovákov, u ktorých rozhodujú aj 2 eurá, v tom prípade máme pre vás výborný tip. Pokiaľ hľadáte to najlacnejšie povinné zmluvné poistenie online na trhu, ľahko si ho viete zistiť z online porovnania vďaka virtuálnej kalkulačke. Do nej stačí zadať len niekoľko údajov o poisťovanom vozidle ako aj o jeho majiteľovi. Tento nástroj je bezplatný a nezáväzný a využiť ho môžete napríklad aj na hore uvedenej stránke.

Mali by sme zdôrazniť, že najlacnejšie PZP hneď nemusí byť to najlepšie. To znamená, že možno vám ponúkne menšie poistné krytie, ako by to možno bolo pri inej ponuke, ktorá by bola o niekoľko eur drahšia. Rozdiely v cene tohto zabezpečenia môžu byť naozaj priepastné a vôbec to nemusí zodpovedať kvalite poisťovateľa. Cenovo sa môže pohybovať od približne 50 eur až do 300 eur! Preto si ešte pred podpísaním poistnej zmluvy dobre ujasnite, čo hľadáte a čo skutočne potrebujete.

Niektoré poisťovne dokonca už v rámci základného zabezpečenia vozidla bezplatne ponúkajú produkty, ktoré sú ináč len súčasťou havarijného produktu. Preto sa vám určite oplatí zaplatiť možno len o 2 eurá viac a byť poistený voči úrazu, výtlku, poškodeným sklám či čokoľvek inému.

Prečo ho nepodceňovať?

Nech už je cena za najlacnejšie PZP motorového vozidla hocaká, rozhodne sa ho neskúšajte podceňovať, pretože od policajnej hliadky môžete odísť odľahčení o niekoľko stoviek eur. Okrem toho vám môže za jazdu na čierno udeliť pokutu aj príslušný Obvodný úrad. Vtedy však nebude na stovkovej, ale na tisícovej úrovni. Konkrétne by to činilo okolo 3 330 eur. To, že ste jazdili bez tohto zabezpečenia a medzičasom ste si ho uzatvorili ešte celú vec nerieši. Ak daný úrad dostane do 2 -3 rokov podnet na to, že ste jazdili bez PZP, vec prešetrí a vy môžete byť stále pokutovaný.

Pri spôsobenej dopravnej nehode bez tohto poistenia preberáte plne na seba celú zodpovednosť za spôsobenú škodu. To znamená, že okrem hore uvedených pokút zaplatíte aj všetky škody, ktoré ste spôsobili účastníkom nehody. Aj materiálne a zdravotné, ktoré môžu činiť až milióny eur.

Ako požiadať?

Funguje to úplne jednoducho. Prídete do poisťovne alebo si otvoríte nejakú tematickú webovú stránku a o najlacnejšie PZP požiadate online. Najlepšie pomocou kalkulačky, pokiaľ máte záujem vidieť všetky vaše ponuky a získať len to najvýhodnejšie na súčasnom trhu. Internet vám celý proces hľadania značne skráti, pretože osobne by ste vaše ponuky zisťovali aj niekoľko hodín odhliadnuc od toho, že sa pobočky nenachádzajú hneď vedľa seba. A možno ani vo vašom meste. Preto je rýchly a jednoduchý 10-minútový prieskum tou najpraktickejšou možnosťou, ako si uzatvoriť poistenie na vaše auto.

Po zobrazenom porovnaní môžete o nejakú ponuku požiadať a to kliknutím na ňu. Dopíšete ešte niekoľko údajov a na mail vám bude doručená dočasná zelená karta, ako aj iné dôležité dokumenty. Okamžite po zaplatení poistného vám poisťovňa zašle originál zelenú kartu a vy si môžete bezstarostne jazdiť.

Už v úvode sme naznačili, že najlepšie povinné zmluvné poistenie získate na stránke, ktorá spolupracuje s mnohými poisťovňami. To, že ide skutočne o špičky dokazuje spolupráca s poisťovňami Allianz, Kooperativa, Komunálna poisťovňa, Axa a mnohých ďalších. Ak by ste potrebovali získať aj iné informácie, skúste sa obrátiť na tento web.

Zákon o povinnom zmluvnom poistení

Zákon o povinnom zmluvnom poistení

Zákon o povinnom zmluvnom poisteníPravdepodobne si v dnešnej dobe všetci plne uvedomujú, že zabezpečenie akéhokoľvek vozidla plynie z nariadenia štátu. Nie je to povinnosť len u nás, ale skoro na celom svete. Sankcie za jej nerešpektovanie vedia byť veľmi vysoké. Preto si zákon o povinnom zmluvnom poistení predstavíme trošku bližšie. Napr. prečo je vlastne potrebné, na aké vozidlá sa vzťahuje, čo sa stane, keď sa nerešpektuje a iné otázky. O jeho zákonnom nariadení snáď nevedia len začiatočníci v jazdiacej sfére alebo ignoranti. Každý skúsenejší vodič vie, že je veľmi dôležité.

Prečo je potrebné?

Zákon nenariaďuje PZP len preto, aby sa mali na čo ľudia sťažovať. Väčšinou totiž žijeme v tom, že štát sa chce opäť nabaliť. Možno sa to bude zdať neuveriteľné, ale hlavnou pohnútkou bolo to, aby pri vzniknutých kolíznych situáciách nevznikalo zbytočne viac stresu. Vďaka zákonu o PZP už totiž preberá finančnú zodpovednosť resp. ťarchu poisťovňa za svojho poistenca.

Poisťovňa vie preplatiť nemalé škody, ktoré jej tým poistenec spôsobí. To, že ide skutočne o nemalé čiastky dokazuje aj to, že sa pohybujú v miliónoch eur. Tak, ako štát nariaďuje motoristom, aby zákon o povinnom zmluvnom poistení rešpektovali, tak nariaďuje aj poisťovniam minimálnu výšku krytia. Vodič môže svojim motorovým vozidlom spôsobiť škodu nielen materiálnu, ale aj na zdraví. Preto toto zabezpečenie kryje obe tieto odvetvia. V prípade majetkovej ujmy môže poisťovňa pokryť až 1 milión eur a pri zdravotnej ujme až 5 miliónov eur. Ako sme si povedali, tieto sumy sú minimá určené štátom. Niektoré poisťovne ich majú o niečo vyššie, no nie je vylúčené, že to bude za príplatok. Preto si radšej overte svoju zákonnú poistku – https://www.uzavripzp.sk/overenie-pzp/.

Koho kryje?

PZP kryje vašu finančnú stratu, ale len ak máte platnú zmluvu a škodovú udalosť ste nespôsobili úmyselne. Nekryje ale vaše škody ani zdravotné, ani materiálne. Vaša potenciálne finančná strata sa týka iných vozidiel a osôb, ktoré môžete vašim dopravným prostriedkom poškodiť. Výšku poistného krytia sme vám uviedli v odseku vyššie.

Napriek základnému krytiu, ktoré sa vzťahuje len na škody, ktoré spôsobíte iným, existujú poisťovne, ktoré ponúkajú rozšírené krytie už v rámci základného balíčka. Zákon ho ale nenariaďuje, je to slobodná voľba jednotlivých poisťovní. Napr. Generali, Kooperativa či Komunálna poisťovňa vám ponúkajú výber jedného z havarijných rizík, prípadne už kryjú úraz vodiča, posádky či poškodenie batožinu. Ak by ste si ich zvolili v rámci havarijného zabezpečenia, cena by bola o niečo vyššia. Iné poisťovne ako Allianz, Axa, Union, UNIQA, ČSOB atď. kryjú len poškodených.

Aké vozidlá poistiť?

V súdnej sieniZákon o povinnom zmluvnom poistení presne stanovuje, aké motorové či nemotorové vozidlá je potrebné poistiť. My vám z nich všetkých spravíme stručný výcuc, no nič vám nebraní, aby ste si jeho presné znenie naštudovali. V skratke vám poradíme, že toto zabezpečenie je potrebné pre všetky motorové a nemotorové vozidlá s technickým preukazom. PZP online si teda nezabudnite kvôli zákonu uzatvoriť nielen na auto, ale aj na:

  • motocykel,
  • prívesný vozík,
  • obytný príves,
  • vysokozdvižný vozík,
  • pracovné či poľnohospodárske stroje,
  • historické vozidlá atď.

V skratke aj na všetko, čím by sme mohli spôsobiť škodu na majetku alebo na zdraví.

Čo ak moje vozidlo nemá platnú poistnú zmluvu?

V prípade, že sa poisteniu plánujete vyhnúť resp. ste si neuvedomili, že vám platnosť zmluvy skončila, môže to pre vás predstavovať niečo nie veľmi príjemné. Ak by vás v takej situácii chytila policajná hliadka, hoc aj náhodou, mohli by vás pokutovať vo výške až 300 eur. Policajti nie sú jediní kompetentní, ktorí vás môžu pokutovať. Niekoľkonásobne vyššiu pokutu môžete dostať od Obvodného úradu. Ten vám môže nadeliť pokutu až vo výške 3 330 eur, a to aj niekoľko rokov po tom, čo ste reálne jazdili nerešpektujúc zákon o povinnom zmluvnom poistení. Ak spôsobíte škodovú udalosť alebo dopravnú nehodu, všetky škody hradíte nielen sebe, ale aj všetkým poškodeným. A že to môže byť skutočne veľa, dokazuje aj vyššie zmienené miliónové krytie poistných udalostí.

Koľko zaňho zaplatíte?

Cena za tento produkt sa môže rôzniť. Zákon upravuje jedine výšku poistného krytia poisťovní, nie to, koľko si zaňho majú účtovať. Pochopiteľne, nemôže to byť veľa, keďže ide o nariadenie. Preto je aj niekoľkonásobne lacnejšie, než dobrovoľné havarijné zabezpečenie vozidla.

Výška poistného sa môže rôzniť od poisťovateľa k poisťovateľovi a od vozidla k vozidlu. Najlacnejšie zákonom stanovené ročné PZP môže začínať už od 40 eur, u vozíka aj od 10 eur. Za to isté vozidlo však môžete zaplatiť aj 300 eur. Pri výkonnejších a luxusných vozidlách môže poistné dosiahnuť aj 600 eur za rok. Všetko je však o hľadaní.

V súvislosti s najlepšou cenou by sme vám chceli odporučiť online porovnanie ponúk, ktoré je v súlade so zákonom. Po vypísaní parametrov vozidla vám do niekoľkých sekúnd zobrazí všetky vaše ponuky. K tomuto nástroju sa môžete dostať aj po kliknutí na výraz vyznačený v úvode nášho článku. Jeho využitie vám ušetrí hodiny času, ale hlavne stovky eur. Takto najlepšie uvidíte, že ponuky poisťovní sa od seba líšia vo veľmi výraznej miere. Či už hľadáte najlacnejšie PZP, krytím najlepšie alebo v pomere cena/krytie najvýhodnejšie zákonom stanovené PZP, určite ho nájdete.

Priamo z porovnania môžete aj o niektorú ponuku požiadať a to jediným klikom. Dopíšete zopár údajov a na mail vám budú doručené niektoré dokumenty. Po zaplatení poistného vám poisťovňa zašle originál zelenú kartu.

Záver

V rámci článku sme vám stručne priblížili zákon o povinnom zmluvnom poistení a viac o ňom sa môžete dočítať aj tu. Nikomu neodporúčame, aby sa ho pokúsil porušiť, ináč to môže skončiť veľmi vysokými finančnými sankciami.