Povinné zmluvné poistenie do niekoľkých sekúnd

Biele a modré modely áut pri haváriíMedzi povinne uzatvoriteľné poistenia na Slovenku zaraďujeme aj to povinné zmluvné. Ide o zabezpečenie vozidla, ktoré chráni vodiča a iných členov cestnej premávky. Podrobnejšie vysvetlenie tohto tvrdenia sa dočítate nižšie. Začnime predstavením toho, čo tento produkt so sebou prináša, čo kryje a prečo je nutné si ho uzatvoriť. Takisto by sme vám hneď chceli poradiť ako ľahko a rýchlo získate to najlepšie povinné zmluvné poistenie na auto či iný prostriedok. Priblížime vám aj to, na aké vozidlá je tento zákon aplikovateľný.

Princíp tohto zabezpečenia

Po podpísaní poistnej zmluvy a zaplatení poistného si môžete vydýchnuť, že plne jazdíte v súlade so zákonom a pri prípadnej vzniknutej nehode nepripadnú všetky trovy na vás. Ba naopak. Ako všade, tak aj tu platí, že vinník platí. A práve preto je vám sprístupnené, teraz už zákonom nariadené, povinné zmluvné poistenie. Oslobodí vás skoro od všetkých finančných nákladov spojených so škodovou udalosťou, ak ste ju zavinili. Ako je to možné? Práve vďaka tomu, že ste si zaplatili poistné (či už ročné, polročné alebo štvrťročné). Tým sa poisťovňa zaväzuje prevziať na seba zodpovednosť, hoc aj čiastočnú, za vami spôsobené škody.

Výšku odškodnenia rovnako upravuje zákon resp. určuje minimálne hodnoty toho, na čom sa poisťovňa musí podieľať. Čo sa týka materiálnej ujmy spôsobenej iným vozidlám alebo posádke, prepláca sa do sumy 1 milión eur. V prípade ujmy na zdraví je hranica o niečo vyššie, dotýka sa až 5 miliónov. Samozrejme, je na poisťovni či toto minimálne krytie povinného zmluvného poistenia bude rešpektovať alebo si ho navýši. Znížiť ho však nemôže.

Ak teda spôsobíte škodovú udalosť, je potrebné s poškodenými spísať zápisnicu o vzniknutej situácii, ktorú dostanete ku každému povinnému zmluvnému poisteniu. Všetko dopodrobna vypíšte a najlepšie bude vytvoriť fotodokumentáciu. Celý zápis pošle vinník udalosti do svojej poisťovne, ktorá následne vyšle svojho pracovníka, aby si poškodenia overil a určil rozsah škôd. Tie budú následné buď preplatené alebo vyriešené samotnou poisťovňou.

Nevzťahuje sa len na osobné automobily

Povinné zmluvné poistenie nie je potrebné len auto, ale aj iné dopravné prostriedky, ako motocykel, kamión, dodávka, prívesný vozík atď. Z uvedeného vyplýva, že sa netýka len motorových, ale aj nemotorových vozidiel. Okrem toho ho potrebujú aj tie vozidlá, ktoré sa bežne v cestnej premávke nevyskytujú, ale ktoré môžu spôsobiť úraz osobe alebo inú škodovú udalosť. Takéto stroje väčšinou nepotrebujú EČV. Preto by sme ako základné kritérium mohli určiť, že toto zabezpečenie je nutné pre všetky vozidlá, ktoré potrebujú technický preukaz. Viac o tom vám povie zákon o povinnom zmluvnom poistení.

Kde zohnať tú najvýhodnejšiu ponuku?

Zelená mazda zaparkovaná pred domomPokiaľ patríte k tej skupine ľudí, teda k väčšine Slovákov, u ktorých rozhodujú aj 2 eurá, v tom prípade máme pre vás výborný tip. Pokiaľ hľadáte to najlacnejšie povinné zmluvné poistenie na trhu, ľahko si ho viete zistiť z online porovnania vďaka virtuálnej kalkulačke. Do nej stačí zadať len niekoľko údajov o poisťovanom vozidle ako aj o jeho majiteľovi. Tento nástroj je bezplatný a nezáväzný a využiť ho môžete napríklad aj na hore uvedenej stránke.

Mali by sme zdôrazniť, že najlacnejšie povinné zmluvné poistenie hneď nemusí byť to najlepšie. To znamená, že možno vám ponúkne menšie poistné krytie, ako by to možno bolo pri inej ponuke, ktorá by bola o niekoľko eur drahšia. Rozdiely v cene tohto zabezpečenia môžu byť naozaj priepastné a vôbec to nemusí zodpovedať kvalite poisťovateľa. Cenovo sa povinné zmluvné poistenie auta môže pohybovať od približne 50 eur až do 300 eur! Preto si ešte pred podpísaním poistnej zmluvy dobre ujasnite, čo hľadáte a čo skutočne potrebujete.

Niektoré poisťovne dokonca už v rámci základného zabezpečenia vozidla bezplatne ponúkajú produkty, ktoré sú ináč len súčasťou havarijného produktu. Preto sa vám určite oplatí zaplatiť možno len o 2 eurá viac a byť poistený voči úrazu, výtlku, poškodeným sklám či čokoľvek inému.

Prečo ho nepodceňovať?

Nech už je cena za povinné zmluvné poistenie motorového vozidla hocaká, rozhodne sa ho neskúšajte podceňovať, pretože od policajnej hliadky môžete odísť odľahčení o niekoľko stoviek eur. Okrem toho vám môže za jazdu na čierno udeliť pokutu aj príslušný Obvodný úrad. Vtedy však nebude na stovkovej, ale na tisícovej úrovni. Konkrétne by to činilo okolo 3 330 eur. To, že ste jazdili bez tohto zabezpečenia a medzičasom ste si ho uzatvorili ešte celú vec nerieši. Ak daný úrad dostane do 2 -3 rokov podnet na to, že ste jazdili bez povinného zmluvné poistenia, vec prešetrí a vy môžete byť stále pokutovaný.

Pri spôsobenej dopravnej nehode bez tohto povinného zmluvného poistenia preberáte plne na seba celú zodpovednosť za spôsobenú škodu. To znamená, že okrem hore uvedených pokút zaplatíte aj všetky škody, ktoré ste spôsobili účastníkom nehody. Aj materiálne a zdravotné, ktoré môžu činiť až milióny eur.

Ako požiadať?

Funguje to úplne jednoducho. Prídete do poisťovne alebo si otvoríte nejakú tematickú webovú stránku a o povinné zmluvné poistenie požiadate online. Najlepšie pomocou kalkulačky, pokiaľ máte záujem vidieť všetky vaše ponuky a získať len to najvýhodnejšie na súčasnom trhu. Internet vám celý proces hľadania značne skráti, pretože osobne by ste vaše ponuky zisťovali aj niekoľko hodín odhliadnuc od toho, že sa pobočky nenachádzajú hneď vedľa seba. A možno ani vo vašom meste. Preto je rýchly a jednoduchý 10-minútový prieskum tou najpraktickejšou možnosťou, ako si uzatvoriť povinné zmluvné poistenie na vaše auto.

Po zobrazenom porovnaní môžete o nejakú ponuku požiadať a to kliknutím na ňu. Dopíšete ešte niekoľko údajov a na mail vám bude doručená dočasná biela karta, ako aj iné dôležité dokumenty. Okamžite po zaplatení poistného vám spoločnosť zašle originál bielu a zelenú kartu a vy si môžete bezstarostne jazdiť.

Už v úvode sme naznačili, že najlepšie povinné zmluvné poistenie získate na uzavripzp.sk, ktoré spolupracuje s mnohými poisťovňami. To, že ide skutočne o špičky dokazuje spolupráca so spoločnosťami Allianz, Kooperativa, Komunálna poisťovňa, Axa a mnohých ďalších. Ak by ste o povinnom zmluvnom poistení potrebovali získať aj iné informácie, skúste sa obrátiť na tento web.

Nižší úrok rovná sa výhodnejšia pôžička?

žena za stolo prepočítava pôžičkuNemusí to platiť vždy. Banky ale i ostatné finančné inštitúcie prišli na trh s rôznymi novinkami a ako hovoria ony sami, aj výhodami. Týka sa to podmienok aj pri spotrebiteľských pôžičkách. Ide napríklad o finančné odmeny za riadne splácanie, zníženie úroku v druhej polovici splácania, či vrátenie poplatku za vystavenie a vedenie úverového účtu. Ide však hlavne o to, dostať klienta na pobočku! Je to jednoduchý marketing. Zákazník si predsa nevezme produkt, o ktorom nevie a záleží len od šikovného pracovníka a jeho použitia účinných predajných techník aby vás, ako zákazníka nakoniec aj získal! Poďme sa bližšie pozrieť na čo sa treba zamerať pri takýchto výhodných ponukách, čo si treba všímať a čo je pre vás naozaj výhodné. Podrobne vás s týmito podmienkami oboznámi aj Peniazomat, kde okrem online žiadosti o pôžičku získate aj veľa ďalších informáciíí týkajúcich sa bánk i nebankových spoločností na Slovensku.

Nižší úrok

Vás ako klienta najviac zaujíma predovšetkým ponúknutá výška úrokovej sadzby*. Ide o najdôležitejší parameter a teda aj najznámejší, ktorý určuje o koľko sa pôžička predražuje. Obozretnosť velí, a tí trošku skúsenejší aj potvrdia, že je potrebné si všímať aj /hlavne/ ukazovateľ RPMN (ročná percentuálna miera nákladov).

*úroková sadzba je v širšom ponímaní cena peňazí (úverov i vkladov) vyjadrená v percentách, je napríklad daná ako pomer úroku a vkladu, iná definícia hovorí, že úroková sadzba je charakterizovaná ako cena požičaných, či uložených peňazí v určitej mene obvykle vyjadrená v percentách a za rok. Konkrétna výška ceny (sadzby) je určená podľa doby, na ktorú sú peniaze požičané alebo uložené (v prípade uložených peňazí obvykle tiež podľa výšky vkladu). Na Slovesku je oficiálna úroková sadzba vyhlasovaná Národnou bankou Slovenska – úroková sadzba podrobne

Prečo sa zamerať skôr na RPMN a nie na iný parameter? Nuž, pretože RPMN v sebe obsahuje údaje ako úroková sadzba a poplatky, zohľadňuje aj celkovú dĺžku splatnosti úveru a to všetko kumuluje do jedného jediného čísla. Na základe tohto čísla môžete jednoducho porovnávať výhodnosť ponúknutých úverov!

Takže ako je možné, že úrok môže klesať a RPMN nie. Dôvodom je, že nižšia úroková sadzba automaticky neznamená aj výhodnejšiu pôžičku, hlavne ak je spojená s povinnosťou zaplatiť rôzne poplatky. Poznáme ich v podobe poplatku za poskytnutie pôžičky, alebo za potrebou mať účet vedený v banke, v ktorej chcete pôžičky – ďalší poplatok za vedenie účtu, prípadne – poplatok, vlastne poistenie schopnosti splácať úver. Pravidelné poplatky, zarátané do mesačnej splátky tak majú väčší vplyv na celkové preplatenie úveru ako len klasický a bežný poplatok za poskytnutie úveru.

RPMN

Kladka cez symbol percentRPMN je číslo, ktoré uvádza percentuálnu mieru nákladov. Ide vlastne o úrokovú mieru, ktorá v sebe zahŕňa aj úrok z úrokov, prepočítanú na jeden kalendárny rok. Zohľadňuje tak nielen úroky, ktoré zaplatíme za poskytnutú pôžičku, ale i všetky poplatky s tým spojené. Pomocou tohto čísla je možné naozaj veľmi jednoducho zistiť, ktorý úver, či iný finančný produkt, je pre žiadateľa ten najvýhodnejší! Takto si viete rýchlo porovnať všetky ponuky bankových domov i nebankových spoločností. Platí jednoduché pravidlo: čím je RPMN nižšie tým je úver lacnejší a tým pádom pre klienta aj najvýhodnejší.

Pozor! Porovnávať RPMN má zmysel jedine v tom prípade, že vstupné údaje (výška úveru, doba splatnosti) sú identické. Ak sú tieto parametre odlišné, porovnanie automaticky stráca zmysel.

Poplatky, ktoré zahŕňa výpočet RPMN môžeme rozdeliť na dve skupiny:

 • jednorázové poplatky: je ich potrebné zaplatiť hneď na začiatku – napríklad poplatok za poskytnutie úveru
 • pravidelné poplatky – platia sa mesačne v rámci zmluvne dohodnutej mesačnej splátky úveru – napríklad za vedenie účtu, či poistenie voči neschopnosti splácať tento úver a ďalšie

Do výpočtu podľa Zákona o spotrebiteľských úveroch č.129/2010 Z.z. sa musia zahrnúť všetky poplatky spojené s úverom okrem:

 • poplatkov za zmenu zmluvných podmienok na návrh klienta
 • za nevyčerpanie poskytnutej pôžičky
 • za možné navýšenie úveru
 • za expresné spracovanie žiadosti o úver
 • za prevod peňazí úzko súvisiacich so splácaním pôžičky
 • za nepovinné (dobrovoľné) poistenie k úveru
 • poplatkov a sankcií v prípade, že klient nespláca svoj záväzok

Okrem výšky úrokovej sadzby je potrebné pri výbere pôžičky uprieť svoj skúmavý pohľad aj na poplatky, ktoré môžu celkovú cenu úveru najviac navýšiť. Všimnite si aj ďalšie položky ako možné povinné poistenie splácania úveru (respektíve neschopnosti), neprimeraná dĺžka splatnosti zvýši celkovú výšku odplaty!

Preto zvážte všetky poplatky – i ten za vedenie bežného účtu a porovnajte, pri ktorej ponuke pôžičky sa RPMN najviac priblíži k úrokovej sadzbe, za ktorú si svoju pôžičku beriete!

Pár tipov ako si vybrať výhodnejšiu pôžičku

 • overte si spoločnosť, ktorá vám poskytuje úver – zaujímajte sa o jej históriu, referencie, skúsenosti iných klientov, zistite, či úverové podmienky sú dostatočne prehľadné, môžete sa tak vyhnúť „katastrofe“
 • prezistite si ponuky od viacerých poskytovateľov – to znamená: porovnávať a stále porovnávať, zaujímavé ponuky v dnešnej dobe ponúkajú nielen banky, ale i rôzne nebankové spoločnosti, tiež neplatí, že vo „svojej“ banke (v ktorej máte vedený účet) aj dostanete najvýhodnejšiu ponuku
 • pri každej ponuke si zistite RPMN, takto zistíte najspoľahlivejšie, o koľko možný úver preplatíte, čím vyššie RPMN tým viac vás pôžička bude stáť
 • ak sa spoločnosť nezaujíma o výšku vášho príjmu, respektíve nezaujíma ju ako budete úver splácať – zbystrite pozornosť, bezpečný a seriózny poskytovateľ akýchkoľvek finančných produktov sa o to zaujíma VŽDY!
 • detailne sa oboznámte so všetkými podmienkami čerpania úveru – dôležité sú najmä informácie o možných sankciách, o predčasnom splatení, o možnosti odstúpenia od zmluvy, všetky tieto informácie by ste mali vedieť ešte pred vlastným podpisom úverovej zmluvy/zmluvy o pôžičke, známe a overené spoločnosti tieto podmienky majú prehľadne uvedené na svojich webových stránkach, takže si ich môžete v pokoji preštudovať aj doma
 • prejdite si ešte i spolu s rodinou na čo vlastne chcete peniaze z úveru použiť, riaďte sa nepísaným pravidlom, že vec, ktorú si chcete takto zadovážiť by mala mať aspoň takú životnosť ako ju budete dlho splácať
 • a hlavne nepreceňujte zbytočne svoju schopnosť splácať úver, pokiaľ vám spoločnosť po vyhodnotení vašej žiadosti úver odmietne poskytnúť, väčšinou to znamená, že nebudete schopní splácať svoje záväzky (a navrhne vám napríklad nižšiu výšku pôžičky)